Raket Oudere Kind 18 januari 2018

Vandaag hebben we gedebatteerd over de stelling: “Het is je eigen schuld als je gehackt wordt”. Het debat werd op een goede manier gevoerd, af en toe werd fel gereageerd. We hebben besproken hoe zo’n fellere reactie bedoeld is; is iemand boos of gaat iemand harder spreken om een andere reden. De leerlingen leerden dat iemand soms luider gaat spreken en een andere houding aanneemt om wat hij/zij zegt kracht bij te zetten.

Daarna maakten we de vijfde stap in Bright Ideas Challenge: “kies en werk uit”. Een tekening en beschrijving van het beste idee per team werden gemaakt en het script voor het filmpje wat we volgende week gaan opnemen werd geschreven. De samenwerking riep soms wat wrijving op, maar ieder pakte verantwoordelijkheid om met elkaar tot een goed resultaat te komen. De ontwerpen die ingestuurd gaan worden zijn: The Light Hup Zeppelin en de Electro Schoen.

Filosofie ging vandaag over: ”Wat is sterker de wind of de zon?”. Een passend onderwerp voor deze dag; maar wat is sterk nu eigenlijk? Genoeg stof tot nadenken dus.

Volgende week is de laatste keer Raket in deze samenstelling. Op donderdag 8 februari a.s. start de nieuwe Raketperiode waaraan alle leerlingen die nu lessen volgen in de Raket zullen deelnemen en er komen vier nieuwe leerlingen bij: Sem, Pien, Famke en Anne. WELKOM!!!