De Raket is de bovenschoolse plusklas van elf basisscholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in het schoolgebouw van CBS het Kompas, Hoefslag 20, Barendrecht. Hier krijgen meer– en hoogbegaafde kinderen uit de groepen (1) 2 t/m 4 op dinsdag, en de groepen 5 t/m 7 (8) op donderdag een dagdeel onderwijs en begeleiding van een specialistisch opgeleide leerkracht Anja van der Velde-Dekker.
Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten in de reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

Wilt u een idee krijgen van een dag bij de Raket? Kijk dan hier.

Om een beeld te krijgen hoe de leerlingen vinden hoe het is op de Raket, kunt u hier een kijkje nemen.