Donderdag is de Raketdag!

Leerlingen van de verschillende scholen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk komen op donderdag naar het lokaal van De Raket om daar een dagdeel onderwijs te krijgen.

De donderdag in De Raket ziet er als volgt uit:

Ochtend – ‘ Raket Jongere Kind’ 

IMG_6696

In de ochtend is de groep ‘De Raket Jongere Kind’ aanwezig. Dit zijn 10 leerlingen uit de groepen 2 t/m 4.

8.30 Inloop – leerlingen doen een spel (SmartGames) of hebben een gesprek met de leerkracht of met elkaar.

9.00 Kring – In de kring praten we met elkaar wat we hebben beleefd en starten we de dag met gebed.

9.15 Project – We werken in tweetallen of in groepjes aan een project. We werken een thema uit en maken een poster, schrijven een verhaal, of geven een presentatie.

10.15 Pauze

10.30 Gezamenlijk moment – We doen een coöperatief spel, waarbij we leren samenwerken, overleggen en naar elkaar luisteren. Regelmatig filosoferen we met elkaar aan de hand van het spel ‘Praatplaatjes’.

11.00 Praktische opdracht – In groepjes werken we aan een constructie- of bouwopdracht. Soms werken we aan een opdracht uit het ‘Vooruitwerklabboek’ (http://vooruitwerklab.nl/). Tijdens deze lessen gaat het niet in de eerste plaats om het resultaat, maar meer om het denkproces zelf. Leerlingen werken tijdens deze lessen aan het ontwikkelen van skills als ‘leren leren’ en kunnen hun bijzondere capaciteiten inzetten bij de opdrachten. Tijdens deze praktische opdrachten heeft de juf gesprekjes met de leerlingen. Hierbij bespreken we samen de leerdoelen waar de leerling aan werkt en evalueren we de loop van de ochtend.

Ochtend – ‘ Raket Oudere Kind’ 

IMG_0757

In de ochtend is de groep ‘ De Raket Oudere Kind’ aanwezig. Dit zijn 10 leerlingen uit groepen 4 t/m 8.

8.30 Inloop – leerlingen doen een spel, lezen de krant of een boek of hebben en gesprek met de leerkracht of met elkaar.

9.00 Kring – In de kring ontmoeten we elkaar. We praten over wat we hebben beleefd en starten de dag met gebed.

9.10 Debat – We debatteren over stellingen van het Jeugdjournaal. Dit om te leren om je mening te beargumenteren en leren om je in te leven in de mening van
anderen.

9.30 Project – Tijdens het project werken we met de gehele groep aan een zelfde thema. Binnen dit thema hebben alle leerlingen eigen onderzoeksvragen gesteld waar zij antwoorden op zoeken. Vervolgens presenteren zij hun onderzoek en de antwoorden aan de groep.

10.30 Pauze

11.00 Filosofie – In twee groepen filosoferen we over uiteenlopende onderwerpen.

11.20  Rakettijd – Het laatste deel van de ochtend werken leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen. Dit doen zij aan de hand van zeer uiteenlopende activiteiten. Sommigen doen bijvoorbeeld een cursus Chinees om te leren leren en te leren doorzetten, anderen werken aan een project waarbij het erom draait dat zij leren plannen en weer anderen nemen deel aan een trainingsgroepje op het gebeid van sociaal emotionele ontwikkeling.

11.50 Evaluatie – Met elkaar evalueren we de loop van de ochtend en reflecteren op onze leerdoelen.