Donderdag 9 november 2017 Raket Oudere Kind

Vandaag hebben de leerlingen  “hun insect” gepresenteerd. Verteld werd:

  • Welke kenmerken het insect heeft;
  • Waar het insect leeft;
  • Wat het nut is van het insect / of het insect nuttig is;
  • Of het insect een metamorfose doormaakt;
  • Hoe het insect zich verplaatst;
  • Wat de naam is van het insect.

Daarna ging elk tweetal aan de slag om het insect te maken. Volgende week gaan de leerlingen hiermee verder. Ook zal het leefgebied van het insect aangegeven worden op de wereldkaart en wordt een tekening gemaakt van de metamorfose die het insect doormaakt.

Vanmorgen bleek dat  de leerlingen briljante ideeën hebben om het Raket Kerst Concert goed te laten verlopen en zo veel mogelijk geld op te halen voor de Roparun. Natuurlijk werd er weer vergaderd; agenda punten werden vastgesteld, notulen gemaakt, afspraken gemaakt en een rondvraag gedaan.

De kaartjes zijn vanaf volgende week verkrijgbaar voor 5 euro per stuk.