Donderdag 8 november Raket Oudere Kind

Vanmorgen werkten we verder over kunst. We werkten een aantal opdrachten uit over Leonardo da Vinci aan de hand van een vlog op de website van De Volkskrant. De opdrachten luidden als volgt:

Uitdaging Plusklas de Raket – Leonardo da Vinci

Bekijk het filmpje ‘De mismaakte koppen van da Vinci’

  1. Da Vinci dacht dat je aan het gezicht van mensen kon zien wat voor karakter ze hadden. Lelijke mensen hadden een slecht karakter en mooie mensen een goed karakter, dacht hij. Ben je het daarmee eens? Waarom wel of niet? Bespreek met je buurman of buurvrouw. Bedenk twee argumenten voor en twee tegen en schrijf ze op.
  2. Als je het karakter van mensen kon zien aan hun buitenkant/hun gezicht, wat zou dit dan betekenen voor je vriendschappen, relaties, school, werk, thuis? Overleg met je buurman of buurvrouw en schrijf jullie antwoorden op.
  3. Stel dat je echt kon zien aan je gezicht wat voor karakter je hebt, hoe zou dat er dan uitzien? Maak een portrettekening van jezelf of iemand anders waarop je laat zien welke karaktereigenschappen de persoon heeft. Is het een vrolijk iemand, is hij vriendelijk of juist niet? Is het een gierig of juist vrijgevig mens? Is hij creatief of niet? Bedenk eerst een aantal eigenschappen en begin daarna met de tekening.
  4. Klaar? Laat je buurman of buurvrouw raden naar welke eigenschappen je hebt uitgebeeld.

Verder heeft Sem met ons d.m.v. wrijving energie opgewekt. Sem had daarvoor van alles meegenomen, waaronder een fles bekleed met folie met daarin een zoutoplossing. We leerden veel van hem, o.a. hoe je door met elkaar in een kring te staan en elkaar een hand te geven de energie door de kring geleidt. We voelden echt een schok toen Sem de ene kant van de fles aanraakte en de laatste in de kring de schroef bovenop de fles aanraakte.

Ook deden we een spel: zoek uit wie er het dichtstbij en wie het verste van school af woont en ga op volgorde staan. Hiervoor moesten we goed overleggen en duidelijke vragen stellen (hoe lang doe jij erover om op school te komen? Ga je dan met de auto of met de fiets? Waar woon je precies?) en goed naar elkaar luisteren. Daarna bespraken we manieren om er precies achter te komen hoe ver iemand van Het Kompas afwoont.

Verder hebben we in ‘rakettijd’ gewerkt aan onze eigen doelen en opdrachten. Famke gaat Koreaans leren via Language nut en een groepje kinderen is gestart met een bouwopdracht waarbij ze een lange baan met dominostenen bouwen.

Tot volgende week!