Donderdag 8 december – Raket Oudere Kind

Vandaag hadden we een “gewone” Raketochtend. We zijn gestart in de kring en vertelden elkaar de belangrijke zaken van afgelopen week. Daarna keken we Jeugdjournaal en debatteerden we. Daarna was het tijd om te starten met werken aan ons project “Wat een ruimte”. In tweetallen kregen we een planeet en we gingen voorbereidingen treffen voor een reis naar deze planeet. We onderzochten hoelang een reis naar onze planeet zou gaan duren, wat we nodig hebben om te overleven op deze planeet, wat hebben we nodig om te kunnen landen ….. Alle gevonden informatie werd op een poster gezet en volgende week vertellen we in twee minuten wat de resultaten zijn van ons onderzoek. Na de pauze hebben we gefilosofeerd over:”Hebben we altijd een baas en regels nodig om te kunnen samenleven?”. Dit onderwerp gaf voldoende stof tot gesprek. Daarna hadden we nog ruim tijd voor Rakettijd waarin iedereen individueel aan de slag ging. er zijn weer veel medailles gehaald door de leerlingen die een taal aan het leren zijn.