Donderdag 7 juni 2018 Raket Oudere Kind

Vandaag hebben we na de inloop natuurlijk naar het Jeugdjournaal gekeken en hebben we een debat gevoerd. Hierna maakten de leerlingen hun presentaties, waaraan ze vorige week begonnen waren, af. Elk groepje vertelde over een natuurverschijnsel. De juf was onder de indruk van de kwaliteit van de presentaties; de tips die we elkaar de afgelopen periode gegeven hebben en de leerpunten waarmee we geworsteld hebben leken nu bij elk groepje verwerkt. Prima presentaties, kort en bondig, met een duidelijk geformuleerde hoofdvraag en twee deelvragen waarover uitleg gegeven werd in “eigen taal” waren het resultaat. Om dit te vieren zijn we met elkaar naar het dorp gelopen en hebben we allemaal een ijsje uitgezocht en heerlijk opgegeten.

Volgende week gaan we voor de laatste keer deze periode naar Calvijn Vreewijk.