Donderdag 31 mei 2017 Raket Oudere Kind

Vandaag hadden we een “gewone” Raketochtend waarin goed gewerkt en veel geleerd werd. We hebben gedebatteerd over:”Het is goed dat veel plastic producten verboden worden”. Er werd op een rustige manier met elkaar gesproken, iedereen nam en kreeg ruimte om te praten en er werd op een goede manier op elkaar gereageerd. Vanmorgen was het wel moeilijk om echt bij het onderwerp te blijven, een aandachtspunt voor de volgende keer.

Filosofie ging vandaag over:”Wat verandert nooit?”. Een vraag waarover we lang konden filosoferen, steeds nieuwe inzichten passeerden de revue, volgende week praten we verder over een van de vragen die opkwam:”Verandert de geschiedenis?”.

We zijn begonnen met ons project over natuurverschijnselen. Onder een natuurverschijnsel verstaan we een opvallend verschijnsel dat zijn oorsprong vindt in de natuur. Hierbij gaat het om een verschijnsel dat zelden voorkomt. Vaak zijn natuurverschijnselen indrukwekkend. Elk tweetal (en een drietal) verdiepte zich in een natuurverschijnsel en volgende week wordt het geleerde aan de groep gepresenteerd.