Donderdag 30 maart 2017 Raket Oudere Kind

Vanmorgen hebben we na de inloop gesproken over de stelling:”Geld uitgeven is leuker dan geld sparen”.  Daarna zijn we begonnen met de tweede uitdaging van deze periode:

“Jullie werken voor het Natuur Historisch museum. Het museum organiseert een grote tentoonstelling over dieren uit de IJstijd. Jullie taak is het maken van een informatiebordjes bij de dieren uit deze tentoonstelling. Op deze informatiebordjes staat goede informatie over het dier. Denk aan: de naam, hoe leefde het dier, wat waren de kenmerken van dit dier, waarom is dit dier uitgestorven? Zorg ervoor dat de bordjes duidelijk en aantrekkelijk zijn om te lezen voor alle bezoekers. Per tweetal ben je verantwoordelijk voor 1 bordje over een dier.”

 

Na het buiten spelen en eten en drinken, moesten de leerlingen in een lange rij gaan staan op alfabetische volgorde van hun voornaam; dit bleek niet eenvoudig ; ) Toen werd de rij in tweeën gesplitst en gingen we filosoferen over: “Kun je ruzie maken zonder geweld”. Dit bleek een moeilijk vraagstuk; wat is ruzie eigenlijk precies en wat verstaan we onder geweld?

Het laatste deel van de morgen was er weer ruimte voor Rakettijd en een gesprek met verschillende leerlingen. Liv heeft een onderzoekje gedaan onder de leerlingen over Egypte en verwerkte de uitkomst hiervan in een staafdiagram.