Donderdag 3 oktober 2019 Raket Oudere Kind

Vanmorgen was de laatste les over het onderwerp ‘zwaartekracht’ aan de beurt. We beten ons vast in een pittige uitdaging: het bedenken van een goede onderzoeksvraag. Deze vraag moest voldoen aan vier eisen: de vraag is specifiek, enkelvoudig, meetbaar en uitvoerbaar. De juf hielp ons hierbij door mee te denken en te kijken hoe je nu een vraag omzet in een echte ‘onderzoekbare’ onderzoeksvraag. Een aantal teams kwam ook toe aan het bedenken van een hypothese en ook hierover kregen we wat uitleg van de juf. Het was echt wel een lastige opdracht, maar met elkaar hebben we toch weer iets meer geleerd om kritisch te denken en goede vragen te stellen.

Na de pauze keken we het jeugdjournaal en debatteerden we over de stelling: ‘het is onmogelijk om een succesvol Youtuber te worden zonder hulp van een volwassene’. We kregen twee groene (‘mee eens’) of twee gele (‘mee oneens’) kaartjes en moesten ons standpunt verdedigen. Ook hadden we een doel: iedereen moest minimaal een keer aan het woord zijn geweest en moest dus ook minstens één argument toevoegen aan het debat. Dat is gelukt! Het kan soms best lastig zijn om een wat impopulair standpunt te verdedigen en goed naar elkaar te luisteren, maar we gaan hier de komende tijd nog veel vaker mee oefenen.

Na de pauze las de juf een aantal verhalen voor uit het boek ‘De Zweetvoetenman’ en stonden we stil bij de vraag: kom je weg met ‘dat wist ik niet?’ Na een aantal verhalen over giftige planten en het aanvragen van een kapvergunning kwamen we via drugssmokkel tot een interessante discussie over schuld en onschuld en eerlijke en oneerlijke straffen. Ook leerden we wat ‘avas’ betekent (‘afwezigheid van alle schuld’) en leerden we wanneer hier sprake van kan zijn. Kortom, een leerzame en spannende les! En uw kinderen? Die komen vanaf vandaag niet meer zo makkelijk weg met ‘dat wist ik niet’, want vandaag zijn we echt weer een stukje wijzer geworden over de wetten en regels in ons rechtssysteem.

We eindigden met een kapla-uitdaging en werkten aan onze eigen projecten tijdens Raket-tijd. Tot volgende week!