Donderdag 28 september 2017 Raket Oudere Kind

Jammer genoeg kon Sebastiaan vandaag niet naar de Raket komen, hij was ziek. We hopen dat hij er de volgende keer weer is.

Zoals elke week startte iedereen met zijn/haar eigen Smartgame; eerst stelde ieder een eigen doel voor deze keer en ging daarna aan de slag. Hierna gingen we in de kring, we keken naar het Jeugdjournaal en debatteerden over de stelling: “Het is stom dat politici zich met schoolexcursies bemoeien”. Iedereen kreeg een verplichte mening, die soms niet de eigen mening was. Het debat ging erg goed, er werd goed geluisterd naar de argumenten van een ander en daar werd op ingegaan.

We hebben het project “Kunst” afgesloten met een herhaling van wat we geleerd hebben en leerden nog  dat Nijntje ook een beetje bij De Stijl hoort, Dick Bruna, de tekenaar van Nijntje doet bijna hetzelfde als De Stijl. Hij maakt eenvoudige tekeningen met zwarte lijnen en gebruikt vooral primaire kleuren, zwart en wit. Van hem mogen de lijnen rond zijn, dat is anders dan bij de kunst van De Stijl. Ook leerden we over gedichten uit die tijd; het ging vooral om het gevoel wat een gedicht opriep bij de lezer. We sloten af met een toetsje, ieder kon voor zichzelf zien wat geleerd was de afgelopen weken.

In de pauze hebben we heerlijk buiten kunnen spelen. Tijdens het eten en drinken amuseerden de leerlingen zich met Tongbrekers.

Daarna was het tijd voor filosofie. Met elkaar spraken we over het onderwerp “Wie ben ik echt?”

Een onderwerp waar we lang bij stil kunnen staan; het lijkt een ontdekkingstocht om met dit onderwerp bezig te zijn.

Het laatste deel van de morgen zijn we bezig geweest met Rakettijd en schreef Anniek over de ochtend in de Raket zoals u kunt lezen bij het kopje “Leerlingen”.