donderdag 21 januari 2016

 

Vanmorgen waren we voor de laatste keer in deze samenstelling in de Raket. We hebben eerst een heerlijk uitgebreid ontbijt met elkaar gehad. Iedereen had iets meegenomen. Daarna hebben we met elkaar een zelfgekozen spel gedaan. Na de pauze kwam Dian van DOE! PMT naar de Raket. We hebben over de axenroos geleerd, een model dat de omgang tussen mensen uitlegt. De axenroos kan worden uitgelegd met behulp van eigenschappen welke bij verschillende dieren horen. Bijvoorbeeld: De havik – kritisch zijn en de bever – zorgen voor een ander.
We hebben deze eigenschappen gelezen en bedacht welk dier het meeste bij ons paste. Ook hebben we opgeschreven met welke eigenschap we graag zouden willen oefenen. In de gymzaal hebben we met elkaar geprobeerd een stok op de grond te leggen, zonder dat onze vingers van de stok afgingen en zonder dat we onze handen verplaatsten. Dit lukte heel goed. Hierna gingen we met steeds minder voeten van de ene kant naar de andere kant van de zaal. Hierbij hebben we onze sterke eigenschappen toegepast zoals: creatief zijn, oplossingen bedenken, leiding nemen en luisteren naar anderen. Het is ons uiteindelijk gelukt om zonder voeten naar de overkant van de zaal te komen. Iedereen heeft hierna sterke eigenschappen opgeschreven die terug kwamen in de spellen. Sommigen zagen hun sterke eigenschappen die zij opgeschreven hadden terug in de oefeningen, anderen oefenden heel goed met hun doel zoals bijvoorbeeld leiding durven nemen en ontdekten dat zij dit eigenlijk heel goed konden en weer anderen kwamen erachter dat zij bijvoorbeeld heel goed eigen ideeën konden inbrengen, terwijl zij dit misschien niet van zichzelf wisten! Verder zijn we nog aan de slag geweest met juf Anja om een nog beter zweefvliegtuig te vouwen. Daarna was het echt zover, Raketperiode 13 zit er op. Voor een aantal leerlingen is de Raketperiode nu afgesloten, een aantal anderen komt de volgende periode terug. We kijken met elkaar terug op een leerzame gezellige periode!

foto 14foto 13foto 12foto 11foto 10foto 8foto 7foto 6foto 5foto 4foto 3foto 2foto 1foto 5 (1)