Donderdag 2 november 2017 Raket Oudere Kind

Na de inloop voerden we een debat over een stelling uit het Jeugdjournaal: “Ouders moeten voor hun eigen gezondheid stoppen met roken”. De leerlingen konden hier veel over vertellen, argumenten voor en tegen de stelling. Ook kwam ter sprake dat iedereen van plan is nooit te gaan roken, want als je er nooit aan begint, hoef je er niet mee te stoppen. Daarna gingen we aan de slag met de volgende uitdaging:

“Vandaag bedenken jullie samen een insect wat niet bestaat. Jullie bereiden een presentatie voor en houden rekening met de kenmerken van een insect:

  • Welke kenmerken heeft jullie insect?
  • Waar leeft jullie insect?
  • Wat is het nut van jullie insect?
  • Maakt jullie insect een metamorfose door?
  • Hoe verplaatst jullie insect zich?
  • Wat is de naam van jullie insect?

Als jullie de presentatie af hebben, gaan jullie je insect maken. Voor deze twee opdrachten heb je bij elkaar twee lessen de tijd.”

Er werd hard gewerkt en goed overlegd, wat soms best moeilijk bleek te zijn. Wat moet je doen als je alle twee iets anders wilt, hoe kom je dan samen verder? Goed luisteren naar elkaar en hardop samen nadenken leek te helpen.

Na de pauze was de tweede vergadering over het idee om op 14 december een Raket-Kerst-Concert te organiseren.Met de opbrengst van dit concert hopen we geld op te halen voor de Roparun 2018. Voorzitters Benjamin en Liv hadden een agenda gemaakt.  De vergadering verliep prima, gemaakte afspraken werden gecontroleerd, nieuwe afspraken werden gemaakt, er werden knopen doorgehakt en nieuwe ideeën bedacht. aan het eind was er nog de rondvraag. Iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en kan aan de slag. Volgende week wordt er weer vergaderd.

O ver filosofie heeft Thijmen een stukje geschreven op de leerlingenpagina.

Daarna was het tijd voor Rakettijd, iedereen werkte aan een eigen opdracht en leerdoel. Lindsey en Laurens Jan maken de toegangskaartjes die binnenkort verkocht gaan worden.