Donderdag 2 juni 2016 – Raket Oudere Kind

Vandaag gingen we voor de derde keer naar Calvijn Vreewijk om een les te volgen. Meneer Harry Drescher vertelde wat we deze morgen gingen doen. We werden verdeeld in vier groepjes van vier. Uit elk groepje ging iemand aan de slag met onderzoek naar de kwaliteit van het water voor de dieren; is de kwaliteit goed, matig of slecht. Uit elk groepje ging iemand bomen beschrijven; vier verschillende bomen werden onderzocht, bladeren van deze bomen werden beschreven en getekend. Uit elk groepje deed iemand onderzoek naar bodemdieren; diertjes werden gevangen in de bovenste laag van de grond. De diertjes leven daar van de afgevallen bladeren en takken van bomen en struiken. De leerlingen moesten goed kijken waar de diertjes leven en wat ze doen. Dit werd opgeschreven in een tabel. Ook deed uit elk groepje iemand onderzoek naar kauwgom op straat. Deze leerlingen werden geassisteerd door iemand van hun groepje. Overal zie je ze liggen: van die kauwgomplakken op de stoep. Sommigen zijn wat ouder en zien er wat smoezelig uit, anderen zijn nog helder wit en liggen er dus nog niet zo lang. In dit practicum werd in tweetallen bekeken hoeveel plakken er zijn en waar ze liggen.

Daarna hebben we na het handen wassen nabesproken wat we geleerd hebben. Terug in de Raket was er nog tijd voor Rakettijd!

Volgende week zijn we “gewoon” in De Raket en de week daarna gaan we nog een keer naar het Calvijn.

 

image image_1 image_2 image image_1 image_2 image_3