Donderdag 16 februari Raket Jonge Kind

De tweede dag van de nieuwe periode zijn we weer gestart met de Smart Games. Het begin is nog eenvoudig, maar langzamerhand zullen de opgaven steeds lastiger worden de komende tijd, en dat is juist de bedoeling! Nadat we de ochtend in de kring zijn begonnen liet de juf ons een filmpje zien over een spannend beroep: reddingswerker op het water. We moesten na het kijken de volgende vragen beantwoorden: hoe word je reddingswerker, is het gevaarlijk, doe je het alleen of samen, moet je er speciale kleding voor aan en waar doe je het? Na dit filmpje gingen we in twee- en drietallen aan de slag en kozen we een beroep uit waarover we gingen werken. De juf benadrukte dat het belangrijk was goed te overleggen over welk beroep er gekozen werd en hierbij rekening met elkaar te houden. Samen overleggen, compromissen sluiten, naar elkaar luisteren en samenwerken zijn dingen waar we ook aan zullen werken de komende tijd. We maakten een poster over beroepen als bioloog, kunstenaar en piloot & luchtverkeersleider waarbij we dezelfde vijf vragen moesten beantwoorden als bij het filmpje. Thuis gaan we de komende week op zoek naar meer informatie over deze beroepen. We mogen boeken, tijdschriften of internetartikelen/plaatjes meenemen en die in onze poster verwerken. Volgende week presenteren we de poster aan de rest van de klas.

Na de pauze kregen we van de juf een rekenraadsel: maak een optelsom waarbij je de cijfers van 1 t/m 9 allemaal een keer gebruikt en zorg dat de uitkomst 100 is. Dit was natuurlijk een hele kluif! De leerlingen moesten proberen in ieder geval zo dícht mogelijk bij de 100 uit te komen. Bij Joel en Judah lukte dit al heel goed: zij kwamen uit op een uitkomst van 99. Puzzel thuis gerust nog even verder, wie weet kom je wel uit op 100! Het was voor veel leerlingen een leerzame les om gewoon te gaan proberen: fouten maken, weer doorstrepen, opnieuw proberen, nog een keer doorstrepen etc. We spraken hierna met de kinderen over ‘aardig zijn voor jezelf’ en over behulpzame gedachten als ‘ik kan het wel, ‘ik blijf het proberen’ en ‘gewoon doorzetten!’ In plaats van ‘dit gaat me nooit lukken’, ‘ik kan dit toch niet’ of ‘dit is te moeilijk’.

Tussentijds hielpen de leerlingen met het verhuizen van onze spullen naar een lokaal verderop, en vervolgens sloten we af met een gezamenlijke bouwopdracht waarbij de leerlingen goed moesten overleggen en de taken moesten verdelen. Het was een leerzame ochtend. Voordat we naar huis gingen moest iedereen voor zichzelf een helpende gedachte formuleren die hem of haar gaat helpen op school. Zo eindigde de ochtend positief, ook als niet alles vanmorgen in een keer lukte!