Donderdag 15 juni Raket Jonge Kind

Vandaag gingen we weer aan de slag met ons geheimschrift, maar niet voordat we eerst Esmées beker hadden bewonderd. Esmée en Coen hebben namelijk met hun korfbalteam een prachtig resultaat geboekt dit seizoen, en iedereen kreeg een beker en een certificaat! Nadat we in de kring zijn gestart liet de juf ons verschillende geheimschriften/geheimtalen zien. We kregen de opdracht om een briefje te schrijven in geheimschrift, maar om ook de code tot ons geheimschrift goed op te schrijven en te bewaren. Zo kunnen we altijd geheimen communiceren met onze vrienden, en kan iemand onze briefjes niet zomaar ontcijferen. Judah koos voor een geheimschrift volgens het principe a=1, b=2 enz. maar hij schoof een aantal plaatsen op in het alfabet, zodat het niet eenvoudig is om zijn briefjes te ontcijferen. Nels koos voor kloktijden in plaats van de letters, en Thijmen gebruikte een soort ‘brailleschrift’ voor zijn briefje. Kijkt u thuis maar eens of u het briefje kunt ontcijferen!

Na de pauze bespraken we de posters die we vorige week hebben gemaakt en werkten we verder over ons dierenthema. We keken naar de verschillende groepen (gewervelde) dieren die er zijn in het dierenrijk: vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen en verzamelden van al die groepen plaatjes en informatie. Samen deelden we de posters vervolgens in onder de juiste categorie.

In twee- of drietallen gingen we vervolgens aan de slag met het upgraden van een bouwtekening voor Kapla. We bouwden aan de hand van een foto en keken vervolgens of we het bouwwerk steviger en mooier konden maken. Dit lukte vandaag erg goed. We moesten niet alleen goed overleggen, maar ook creatieve oplossingen bedenken die ook nog eens stevig waren. Jullie hebben heel goed gewerkt en de resultaten waren top!

Volgende week werken we weer verder, tot volgende week!