Donderdag 14 februari Raket Oudere Kind

Vanmorgen gingen we van start met een nieuw onderwerp: ’tiny houses’. We werken de komende weken aan een project over architectuur, en focussen ons vooral op de architectuur van de zgn. tiny houses. Over dit onderwerp bleken we nog weinig te weten, wat de les vandaag des te leuker maakte!

De opdracht van vandaag luidde als volgt:

Je hebt nu een aantal filmpjes bekeken over tiny houses. Probeer in drietallen de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke gedachtegang zit er achter de keuze voor het wonen in een tiny house? Noem vijf redenen/argumenten
  2. Welke aanpassingen zou je moeten doen als je met een gezin met twee kinderen in een tiny house zou willen wonen?
  3. Bedenk drie aanpassingen van een tiny house die ervoor zorgen dat dit huis milieuvriendelijker is dan een gewoon huis
  4. Zoek online drie afbeeldingen van bijzondere tiny houses en leg uit wat er uniek is aan de huizen

Aan het einde van de les:

  • Weet je waarom mensen ervoor kiezen om te wonen in een tiny house
  • Heb je nagedacht over slimme oplossingen voor het wonen in een tiny house (met een gezin)
  • Heb je oplossingen bedacht die een tiny house milieuvriendelijk maken
  • Heb je kennis genomen van een aantal unieke tiny houses en de slimme oplossingen in deze huizen.

Volgende week:

Volgende week werken we verder over tiny houses. We gaan dan zelf ontwerpen. Zoek thuis plaatjes en informatie op over dit onderwerp en neem ze volgende week mee.

De juf legde ons ook uit dat we vandaag gingen werken aan de hand van het ‘TASC-model’. In dit model zien we heel goed weergegeven welke stappen we moeten zetten om een opdracht te kunnen doen. Ook kunnen we even in dit schema terugkijken wat we moeten doen als we tussendoor even vastlopen.  Het TASC-model zullen we er de komende weken vaker bijpakken als we aan een taak beginnen. Aan het einde van de les bespraken we hoe het werken is gegaan.

We discussieerden nog naar aanleiding van een uitzending van het jeugdjournaal over de Cito-toets en bespraken met elkaar wat de voor- en nadelen zijn van het zwaarder laten wegen van de uitkomst van de eindtoets. Ook spraken we over het krijgen van gelijke kansen voor iedere leerling, iets waarover in de politiek – zo zagen we op het jeugdjournaal – op het moment ook wordt gepraat.

We eindigden met ‘rakettijd’, waarbij Thijmen werd ingebouwd in een kapla-gebouw, Tim van start ging met het leren van Duits via Language Nut en Sem, Tjeerd en Benjamin verder werkten aan hun eigen project.

Volgende week gaan we van start met ontwerpen. Neem gerust informatie, spullen, plaatjes etc. mee over ’tiny houses’ en denk vooral na over slimme, efficiënte oplossingen voor in jouw eigen tiny house.