Donderdag 13 oktober Raket Oudere Kind

Vandaag zijn de meeste leerlingen gestart met hun Smartgame, de meeste leerlingen zijn al heel ver en dagen zichzelf uit om het laatste niveau van hun gekozen game binnenkort te halen. Soms zorgt dit voor wat wrijving; maar daar leren we van ; ) Daarna voerden we een debat en toen was het tijd voor de tweede presentatie deze periode. Iedereen had zijn/haar best gedaan, maar de juffen vonden het heel opvallend dat maar drie van de acht groepjes zich echt aan de opdracht hadden gehouden. Een leer voor de volgende keer: houd je aan de gegeven opdracht en doe iets met de tips die je krijgt na een presentatie. De tips en tops zitten weer bij alle leerlingen in de mappen, deze kunnen dus teruggelezen worden.

Na de pauze maakten we een dominobaan met 22 steentjes, dit deden we in dezelfde groepjes als een aantal weken geleden. De bedoeling was dat wat we geleerd hadden van de vorige keer, deze keer verbeterd werd. Dit is heel goed geslaagd. Na afloop hebben we elke baan en samenwerking geëvalueerd, we hebben veel verbeterd en veel geleerd, ook werden kansen gezien om de banen nog beter te maken. Dit gaan we zeker binnenkort doen.

Als laatste was er tijd voor Rakettijd, ruim een half uur werkte iedereen geconcentreerd aan zijn eigen doel.

Komende week hebbende herfstvakantie en de week erna zijn we te gast bij Calvijn Vreewijk waar we de komende tijd vast veel interessante leerzame lessen gaan volgen. Voor nu: fijne vakantie!