Donderdag 11 januari 2018 Raket Oudere Kind

Vanmorgen hebben we een debat gevoerd over de stelling: ”Als ik een grote geldprijs win, zou ik deze delen met anderen”. Er werd goed gedebatteerd, de leerlingen stelden elkaar kritische en verdiepende vragen. Ook werd er goed naar elkaar geluisterd.

Daarna was het tijd om verder te gaan met stap 4 van de Bright Ideas Challenge: onderzoek en bedenk. De leerlingen maakten een keus voor welk van de drie wereldproblemen zij een oplossing gaan bedenken: energie, voedsel, drinkwater.

Team Techno ging aan de slag met het thema energie; hoe kunnen we zorgen dat iedereen schone en betaalbare energie kan gebruiken?

Team Energy Boost ging de uitdaging aan op het gebied van water; hoe kunnen we zorgen dat iedereen genoeg schoon drinkwater heeft?

Na het brainstormen over de eerste oplossingen voor de door hen gekozen uitdaging, beschrijft of tekent iedere leerling een idee. De leerlingen mogen samenwerken of alleen werken. Na afloop delen ze de ideeën met elkaar. In stap 5, volgende week, gaan de teams een idee uitwerken: hun bright idea.

Na de pauze presenteert Liv haar Rakettijdproject: Waarom vliegen alle vliegtuigen op een andere manier. Liv heeft onderzoek gedaan naar de stand van de vleugels en de neus van verschillende vliegtuigen en beschreef het effect hiervan op het vliegen.

Met filosofie spraken we over: “Is iedereen gelijk?”. Hierover schreef Laurens Jan op de leerlingenpagina. Het laatste deel van de morgen heeft iedereen besteed aan het werken aan Rakettijd.