Dinsdag 5 juni Raket jongere kind

Vanmorgen leerden en werkten we weer over een nieuwe kunstenaar. Dit keer vertelde de juf ons over Pablo Picasso. De juf leerde ons ook begrippen als ‘kubisme’, ‘realistische kunst’ en ‘abstracte kunst’. Ook herhaalden we wat we nog wisten over Dalí (en het surrealisme) en vergeleken we een kunstwerk van Picasso met een werk van Dalí door er een Venn-diagram van te maken. In het diagram schreven we de verschillend en de overeenkomsten tussen de twee kunstwerken.

Hierna werkten we nog in een boekje over ‘kijken naar kunst’ en bekeken we een aantal schilderijen van Dalí waarover we vragen moesten beantwoorden.

Na de pauze deden we een filosofieles over ‘omgaan met teleurstelling’. We deden een spel waarbij we mochten gaan staan en een ‘tegenvaller’ of een ‘meevaller’ mochten noemen. Vervolgens maakten we een verwerking waarbij we een tegeltje/poster/tekening maakten met een bemoedigende tekst en versiering waar we naar kunnen kijken als het even tegenzit.

De Kapla-opdracht had te maken met de PMT-les van vorige week over ‘luisteren en samenwerken’. We werkten in tweetallen: een leerling maakte een bouwwerk(je) wat de ander niet mocht zien en moest zo goed mogelijk uitleggen hoe het eruit zag. De ander moest het, aan de hand van de instructie, nabouwen. Vervolgens keken we of het op elkaar leek (of juist helemaal niet). We bespraken ook hoe je goede vragen stelt, hoe je om extra uitleg vraagt, wat je kunt doen als je het niet begrijpt, hoe je duidelijke uitleg geeft etc.

We eindigden met een spel waarbij we op stellingen mochten reageren met ‘ja’, ‘nee’ of ‘tja’ en onze mening moesten toelichten.

Volgende week werken we weer verder over ons thema. Ook komt juf Dian dan weer een les met ons doen over samenwerken.

Tot volgende week!