Dinsdag 26 september Raket Jonge Kind

Vanmorgen kwam Dian van Doe!PMT weer met ons werken aan onze ‘samenwerk-vaardigheden’. Ze startte de ochtend met een korte terugblik: wat hebben we vorige week gedaan en geleerd? Hierna bespraken we onze leerdoelen voor vandaag. We gingen van start met een tekenopdracht waarbij we heel goed naar elkaars instructies moesten luisteren. Het viel niet mee om goed te luisteren, maar het was ook niet eenvoudig om goede, duidelijke instructies te geven, én om geduldig te blijven als ons maatje ons niet direct begreep.

Vervolgens deed juf Dian een aantal spelletjes met ons in de grote hal. Zo moesten we bijvoorbeeld in tweetallen een ballon naar de overkant brengen zonder onze handen te gebruiken. Ook deden we een estafettespel waarbij we goed moesten overleggen, en een aantal spelletjes waarbij we niet alleen in tweetallen, maar ook met de hele groep moesten samenwerken. Vaak weten we welk heel goed hoe we (verbaal) uit moeten leggen aan de juf en aan elkaar hoe je dat nu eigenlijk doet: goed samenwerken, maar is het toch nog erg lastig om het daarna ook echt te dóen. Daarom hebben we veel geoefend en heeft juf Dian ook met ons nabesproken wat er goed ging, en waar we in de toekomst nog mee kunnen oefenen.

Na de pauze keken we Het Jeugdjournaal en bespraken kort wat we hadden gezien. Hierna ging de juf met ons aan de slag over ‘mindset’. Ze legde ons uit wat een mindset is, wat een op groei (‘growth’) gerichte mindset is, en wat een vaste (‘fixed’) mindset is. De juf gaf ons een aantal voorbeelden en introduceerde ‘Fixie’ en ‘Growie’. Vervolgens gingen we zelf aan de slag met het tekenen van een stripverhaaltje waarin Fixie en Growie de hoofdrol speelden. We maakten de mooiste verhaaltjes en tekeningen, met steeds als terugkerend thema: Fixie die opgeeft en denkt dat hij iets niet kan en ook niet kan leren, en Growie die hem aanmoedigt om te gaan oefenen en door te zetten omdat je alleen op die manier iets moeilijks kunt leren beheersen. We eindigden dit keer met de SmartGames. Een aantal kinderen hebben hun eerste spel al helemaal uitgespeeld en mogen volgende week een nieuw spel uitzoeken.

Volgende week krijgen we een kunstles van een echte kunstenares! Tot volgende week!