Dinsdag 2 april Raket jongere kind

Vanmorgen hebben we voor de tweede keer gewerkt en geleerd over Vincent van Gogh. We leerden o.a. wat perspectief was, leerden over kikvorsperspectief en vogelvluchtperspectief. Ook hoorden we een spannend verhaal over het schilderij ‘het zeegezicht’ van Van Gogh. We kregen vervolgens zelf een tekenopdracht en leerden ook heel goed te kijken naar schilderijen van Van Gogh. Na de pauze werkten we nog aan een bouwopdracht en een creatieve opdracht. Ook presenteerden we onze tekeningen aan de klas en vertelden we voor werk perspectief we hebben gekozen. Het was een leerzame ochtend, tot volgende week!