Dinsdag 17 november 2020 Raket jongere kind

Vandaag gingen we aan de slag met een nieuw project: we werkten aan onze droomplaneet. We onderzochten eerst wat we allemaal al weten over planeten, astronauten en de ruimte. Daarna keken we een aantal filmpjes over astronauten en (werken in) ruimtestations. We maakten vervolgens een start met de poster over onze droomplaneet en werkten hierbij in twee- of drietallen.

Na de pauze deden we een filosofieles die ging over ‘nuance’ en ‘de gulden middenweg vinden’. We onderzochten wat ‘zwart-wit-denken’ is en hoe je de ‘gulden middenweg’ kunt vinden. Ook ontdekten we wat nuance is en hoe je soms genuanceerder over dingen kunt gaan denken. Moeilijke woorden, maar we hebben veel geleerd!

We eindigden met een bouwproject waarbij we een bekend gebouw moesten nabouwen in tweetallen. Het was de bedoeling dat we geheim hielden welk gebouw het was en dat we naderhand van elkaar gingen raden welk gebouw het was. Het was best een pittige opdracht, maar ook erg leuk!

Volgende week werken we verder aan onze poster over de droomplaneet. Tot volgende week!