Dinsdag 16 januari Raket Jonge Kind

Vanmorgen werkten we verder over het menselijk lichaam. We leerden onder andere over onze zintuigen en leerden waarom een slang een gespleten tong heeft en waarom een hond zo goed kan ruiken. Vervolgens gingen we aan de slag met Braille en leerden we met een prikpen zelf een boodschap in braille te ‘schrijven’ en die van elkaar te lezen.

Nadat we Jaydens verjaardag feestelijk hadden gevierd met een lekkere traktatie werkten we verder in ons boekje over onze zintuigen. Hierna gingen we aan de slag met een opdracht uit het Vooruitwerklab-boek. We maakten teams van twee of drie kinderen en kregen per team 20 wasknijpers. De opdracht luidde: maak een hoge toren (zo hoog mogelijk) met de wasknijpers. Maak hiervoor eerst een duidelijke bouwtekening. Vooraf bespraken we klassikaal hoe we deze opdracht het beste zouden kunnen aanpakken. Er ontstonden prachtige bouwtekeningen, maar het bleek erg moeilijk te zijn om te bouwen met knijpers. Soms vlogen de knijpers ons zelfs om de oren! Toen we klaar waren hielden we een korte evaluatie: wat ging goed, en wat hebben we geleerd? Wat kun je het beste doen als een bepaald plan niet blijkt te lukken? Hoe betrek je de andere kinderen in je groepje bij de opdracht? Het was een leerzame les!

We eindigde met een leuk spel over het menselijk lichaam: het TipToi spel. Toevallig hadden Vera én Judith hetzelfde spel meegenomen. In twee teams gingen we hiermee aan de slag en leerden we allerlei dingen over ons lichaam, onze spijsvertering en ons voedingspatroon en nog veel meer. Volgende week werken we voor de laatste keer over dit thema en sluiten we af met een feestelijk ontbijt en mogen (groot)ouders in de klas met ons meekijken (vanaf half 12). Tot volgende week!