De Raket is een uniek voorbeeld van zorg en passend onderwijs.

 

Natuurlijk is er altijd zorg voor leerlingen geweest, maar die zorg was meestal leerkracht- en schoolafhankelijk. Dat veranderde in het begin van de jaren ’90. Door wetgeving Weer Samen Naar School kreeg de zorg voor leerlingen veel meer structuur. Elke school benoemde een Intern Begeleider en werkte aan een zorgstructuur en aan zorgbeleid. Dit beleid richtte zich voornamelijk op de zorg voor leerlingen die min of meer achterbleven in hun ontwikkeling. In de praktijk noemen we dit ‘zorg aan de onderkant’.

 

In die tijd was men algemeen van mening dat intelligente, begaafde en hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel zouden komen en geen extra zorg nodig hadden. Dat bleek een misverstand en rond 2005 kwam er langzamerhand meer aandacht voor ‘zorg aan de bovenkant’. In 2007 ging een werkgroep aan de slag om voor PCPO een format te bedenken voor een bovenschoolse plusklas, die in oktober 2009 van start ging met voornamelijk leerlingen die een cognitieve uitdaging zochten.

Opening

Op 8 oktober 2009 werd de Raket officieel geopend door wethouder Mw. Coby van Deursen. Een feestelijk moment voor alle betrokkenen en zeker niet in de laatste plaats voor de leerlingen, die op donderdagmorgen onderwijs en begeleiding krijgen in de bovenschoolse plusklas.

 

Daar is het niet bij gebleven, want in 5 jaar tijd heeft de Raket zich ontwikkeld tot een plusklas waar we werken met persoonlijke – leerlinggebonden – ontwikkeldoelen die samen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en het kind worden geformuleerd, waarmee we midden in de roos van passend onderwijs (wetgeving 2014) schieten.