Een doorkijkje bij Raket oudere kind

“Tussen half negen en negen uur is de inloop. De kinderen beginnen dan zelf met werken, een spel of een gesprekje. Om negen uur starten we met debat. De stelling waarover de leerlingen met elkaar in debat gaan staat ’s morgens al op het bord, zodat de leerlingen na binnenkomst argumenten kunnen bedenken. Na het debat werken we aan een gezamenlijk project waarvan we er drie per periode hebben.
Na de pauze volgt de filosofieles en de morgen wordt beëindigd met een zelf gekozen project. Dit varieert van Chinees en Frans leren tot projecten op sociaal emotioneel vlak.
Het eerste halfjaar werken we met tien leerlingen van groep zes, zeven en acht.
Het tweede halfjaar starten we met een nieuwe groep leerlingen uit de groepen vijf, zes en zeven”.
Buiten de lestijden van De Raket, bezoeken we de leerkrachten van deze leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan over de begeleiding van de leerlingen. Samen met de leerkrachten proberen we een doorgaande lijn te bewerkstelligen vanuit De Raket naar de reguliere school.

Een doorkijkje bij Raket jongere kind

In maart 2016 zijn we gestart met een nieuwe groep bij De Raket; ook leerlingen van groep 2, 3 en 4 kunnen nu bij ons terecht. Met deze kinderen werken we aan de doelen die ouders en school hebben opgesteld. We starten de ochtend met een inloop waarbij de leerlingen werken met Smart Games. Vervolgens werken we een aantal weken gezamenlijk aan een project over onderwerpen als ‘het heelal’, ‘water’, ‘wilde dieren’ of ‘archeologie’. Bij het werken aan deze projecten komen bijvoorbeeld zaken als presenteren, schrijven, overleggen, ideeën uitwerken, evalueren en brainstormen aan bod. Na de pauze is er de filosofieles waarna we vaak een coöperatief spel doen of oefeningen en spelletjes op sociaal emotioneel vlak. We eindigen de ochtend met een constructie-opdracht.
Ook wij bezoeken, buiten de lestijden van De Raket, de leerkrachten van deze leerlingen. Zo blijven we met elkaar in gesprek over de begeleiding van deze leerlingen bij De Raket, maar ook op de eigen school. Samen met de leerkrachten en ib’ers waarborgen we zo de doorgaande lijn tussen De Raket en de eigen basisschool.