Donderdag 5 maart 2020 Raket Oudere Kind

Vanmorgen was alweer de derde les over het thema ‘propaganda’. Zo zagen les 1 en 2 eruit:

Les 1:

  • Zoek de betekenis op van de term ‘propaganda’. Wat is het en waarvoor wordt het ingezet?

Les 2:

Hitler had een z.g. propagandamachine.

  • Onderzoek welke media Hitler gebruikte en hoe hij te werk ging.
  • Vergelijk de manieren van propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog met het hedendaagse gebruik van social media.
  • Denk jij dat de propagandamachine van China op dit moment evenveel mensen kan overtuigen van hun gedachtegoed als Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog?

 Baseer je antwoord onder andere op de hoeveelheid toegang die mensen hebben tot de propaganda en de manier waarop tegenstanders van de propaganda hun boodschap verspreiden.

Met les drie zijn we vandaag gestart:

Les 3:

  • Bedenk een politieke boodschap waar je in Nederland zoveel mogelijk aanhangers voor wilt krijgen
  • Bedenk propaganda voor jouw boodschap, en propaganda tegen andere visies
  • Bedenk samen hoe je je boodschap gaat verspreiden
  • Houd een spreekbeurt over deze opdracht. Voer een goede discussie met je klas hierover.

Bespreek vooraf met je leerkracht de inhoud van je spreekbeurt en spreek af op welke manier er discussie met de klas wordt gevoerd.

Volgende week ronden we dit project af met een presentatie en een groepsdiscussie.

Het tweede project van de ochtend was het ontwerpen van een kettingreactie. Dit doen we regelmatig en we proberen onze aanpak steeds verder te ‘finetunen’ door te kijken wat er een vorige keer mis ging, door filmpjes van kettingreacties te bekijken en door goed te analyseren hoe een kettingreactie werkt. Vandaag bedachte we twee criteria voor de opdracht:

  1. Iedere reactie moet minstens drie keer worden getest voordat we met de volgende reactie verder gaan
  2. Er moeten minstens drie opeenvolgende reacties zichtbaar zijn in onze kettingreactie

Tot volgende week!